Voltooid Leven: lijden aan het leven, zonder medische grondslag

Op 4 februari jl. is het lang verwachte rapport van de commissie Schnabel over Voltooid Leven gepresenteerd. Het is voor velen een teleurstellend rapport omdat het bestaan van de groep mensen met een voltooid leven daarin wordt ontkend. Toch is er wel degelijk een grote groep mensen die existentieel lijdt, zonder medische grondslag. Dit blijkt onder andere uit de vele telefoontjes en e-mails die het kantoor van de NVVE ontvangt.

De initiatiefgroep Uit Vrije Wil is enkele jaren geleden een burgerinitiatief begonnen om stervenshulp aan ouderen met een voltooid leven mogelijk te maken. De reacties daarop maakten duidelijk dat de groep mensen met een voltooid leven niet onderschat moet worden. Nu roept de NVVE op weer op tot actie. Laat horen wat uw verhaal is met betrekking tot voltooid leven. Deel het via deze website zodat ook politiek Den Haag kan zien dat het niet om maar een enkeling gaat. Aan de hand van deze verhalen en de verhalen die wij kennen en horen, willen we aantonen dat de groep mensen met een voltooid leven, die lijdt aan het leven, wel degelijk bestaat en een probleem heeft waarvoor nu geen waardige oplossing is.


Ingezonden brieven

Geachte Tweede Kamerleden,

als leven ondraaglijk lijden word is de dood een verlossing of het nu lichamelijk is of
psychisch en niet aan leeftijd gebonden. ik zie teveel verdriet , pijn en onmenselijk lijden in mijn familie, bij vrienden . iedereen mag zelf beslissen
wanneer haar of zijn leven voltooid is en wat mij betreft niemand anders.

ans, purmerend

Geachte Tweede Kamerleden,

mijn moeder is 96 jaar. woont zelfstandig en ik en mijn broer komen 5 x per week bij haar. Onlangs was ze gevallen en hebben we haar een tijdje in huis genomen, maar daar werd ze ongelukkig van. Nu is ze weer thuis en ze wilt dat we elke dag komen en elke dag dat ik haar spreek wil ze dood. Ze voelt zich vreselijk, ze takelt af en kan slecht lopen. Waarom wordt haar wens niet vervult. het doet me vreselijk verdriet om dit elke dag mee te maken. Nee ze moet dement worden of zodanig aftakelen dat het helemaal een hel is. Eten wordt voor haar ook een probleem, ze vind het zinloos en probeert misschien op deze manier er een einde aan te maken. Het doet me zo pijn, als dochter, waarom

Jetty, Almere

Geachte Tweede Kamerleden,

Geachte Tweede Kamerleden,

Het is alweer enkele jaren geleden, dat U door ons, burgers van Nederland, gekozen bent.
Burgers, waarvan de meerderheid te kennen te kennen geeft zelf over hun levenseinde te willen beslissen. En toch komt het er maar niet van.
U hebt het recht op zelfbeschikking hoog in het vaandel staan, wanneer het gaat over orgaan donor registratie.
Wanneer het echter over het zelf gekozen levenseinde gaat, wilt u blijven bepalen of dat wel of niet mag, wanneer wel of wanneer niet.
Natuurlijk, politiek is vaak een kwestie van handje klap. Ik vind echter dat het tijd wordt dat u zich eens afvraagt of het nog langer verantwoord is , dat
de Nederlandse samenleving op het punt van het zelfgekozen levenseinde gegijzeld wordt door de Christelijke partijen.

Henk Rippen, Krimpen%20aan%20den%20IJssel

Geachte Tweede Kamerleden,

Geachte Tweede Kamerleden,

Hhet is alweer enkele jaren geleden, dat U door ons, burgers van Nederland, gekozen bent.
Burgers, waarvan de meerderheid te kennen te kennen geeft zelf over hun levenseinde te willen beslissen. En toch komt het er maar niet van.
U hebt het recht op zelfbeschikking hoog in het vaandel staan, wanneer het gaat over orgaan donor registratie.
Wanneer het echter over het zelf gekozen levenseinde gaat, wilt u blijven bepalen of dat wel of niet mag, wanneer wel of wanneer niet.
Natuurlijk, politiek is vaak een kwestie van handje klap. Ik vind echter dat het tijd wordt dat u zich eens afvraagt of het nog langer verantwoord is , dat
de Nederlandse samenleving op het punt van het zelfgekozen levenseinde gegijzeld wordt door de Christelijke partijen.

Henk Rippen, Krimpen%20aan%20den%20IJssel

Hieronder kunt u uw persoonlijke verhaal of mening over hulp bij zelfdoding schrijven. U mag uw verhaal ook anoniem vertellen. Uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of verstrekt worden aan derden.

Geachte Tweede Kamerleden,

Was getekend,

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

* (U mag ook Anoniem invullen)

*